Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LVI/299/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, poz. 2203,), Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:Uchwała nr LVI/299/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 czerwca 2018 roku
 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, poz. 2203,), Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr LV/287/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Wąpielsk”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
            Załącznik Nr 1
            do Uchwały LVI/298/18
            Rady Gminy Wąpielsk
            z dnia 21 czerwca 2018 roku
 
„Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk”.
 
I. Postanowienia ogólne Programu.
Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk, zwany dalej programem skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk. Wspieranie i docenianie uczniów wybitnie uzdolnionych powinno być jednym z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i jego rozwój są najważniejsze. Założeniem współczesnej edukacji powinno być stymulowanie rozwoju uczniów oraz wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy i umiejętności, co wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Rada Gminy Wąpielsk uznając potrzebę wsparcia uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Wąpielsk przyjmuje „Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk”.
 
II. Cele Programu.
Celem Lokalnego Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk jest:
1)      nagradzanie i promowanie osiągnięć uczniów szczególnie uzdolnionych, uzyskujących wysokie wyniki w nauce, posiadających osiągnięcia naukowe, a także osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
2)      zachęcanie i motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień i pogłębiania wiedzy,
3)      wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału m. in. w olimpiadach i konkursach,
4)      stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej.
III. Adresaci Programu.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych  zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk.
IV. Finansowanie Programu.
Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone corocznie przez Radę Gminy Wąpielsk w uchwale budżetowej.
 
V. Formy realizacji Programu.
1.      Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendium Wójta Gminy Wąpielsk za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
2.      Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym na terenie Gminy Wąpielsk stypendium Wójta Gminy Wąpielsk za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej określi odrębna uchwała.
 
VI. Spodziewane rezultaty Programu.
 
W wyniku podejmowanych działań realizacji lokalnego Programu przewiduje się uzyskanie następujących rezultatów:
1)      wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży,
2)      umiejętności zdobywania wiedzy i rozwijania posiadanych talentów przez uczniów przy wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy,
3)      wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych,
4)      zwiększenie motywacji uczniów oraz wzbogacenie metod pracy nauczycieli,
5)      promocja uczniów w środowisku lokalnym,
6)      promocja Gminy Wąpielsk.
 
 
 
  Uchwała nr LVI/299/18 (1140kB) pdf
 
 
 

Opublikował: Jacek Żywocki (3 lipca 2018, 14:48:46)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (3 lipca 2018, 15:52:34)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 37

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij