Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LV/291/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) i art. 89 ust.1 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r., poz.2077 z późn.zm.)Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.
Zaciąga się w 2018 roku pożyczkę płatniczą realizowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 358.000,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy zł ) na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.”
 
§ 2.
 Spłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3.
Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
Uchwała nr LV/291/18 (632kB) pdf
 
Uzasadnienie
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na zadanie pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynika z potrzeby sfinansowania inwestycji, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu współfinansowanego RPO na lata 2014-2020 Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej).
Wysokość oprocentowania pożyczki płatniczej wynosi 1,5 punktu procentowego w stosunku rocznym. Spłata zaciągniętej pożyczki płatniczej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków pomocowych.
Niniejszą Uchwałę należy przedłożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem zawarcia umowy pożyczki.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 czerwca 2018, 11:39:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij