Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LV/290/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 maja 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.1) 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., 519 ze zm.2),uchwala się co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wąpielsk.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
Uchwała nr LV/290/18 (2942kB) pdf

Uzasadnienie
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, rada gminy lub rada powiatu określa w formie uchwały zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Udzielając dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym Gmina realizuje jedno z zadań wpisanych do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąpielsk, który został uchwalony Uchwałą Rady gminy Wąpielsk XXIII/111/16  z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do wdrożenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wąpielsk”.
W świetle powyższego, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 czerwca 2018, 11:31:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij