Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LV/286/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 maja 2018


w sprawie przystąpienia Gminy Wąpielsk do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

Na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz. 130)Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się wolę współpracy i przystąpienia Gminy Wąpielsk do partnerstwa z Powiatem Rypińskim, Gminą Brzuze, Gminą Rogowo, Gminą Miasta Rypin, Gminą Rypin oraz Gminą Skrwilno w zakresie  realizacji projektu pn. „Szkoła jutra”, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie o numerze    RPKP.10.02.02-04-0015/17.

§ 2
Rolę Partnera Wiodącego partnerstwa w ramach projektu będzie pełnić Gmina Miasta Rypin odpowiedzialna za przygotowanie wniosku, podpisanie umowy z instytucją Pośredniczącą i reprezentowanie Partnerów w czasie realizacji Projektu.

§ 3
Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnera Wiodącego i Partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia,    o którym mowa  w § 1 zostaną uregulowane w umowie partnerskiej.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

 
Uzasadnienie
 
 
W związku z tym, że projekt „Szkoła jutra” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne jest projektem partnerskim, przy zawarciu umowy o dofinansowanie projektu wymagane jest dołączenie wcześniej zawartej  umowy partnerskiej ze wszystkimi partnerami projektu wymienionymi w § 1 uchwały.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 czerwca 2018, 11:10:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij