Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LI/277/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 marca 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm).Rada Gminy Wąpielsk
uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na rok 2018 zmienionej:
Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem  Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów  budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 18.253.040,88 zł, z tego:
1.dochody bieżące w wysokości 15.728.546,01 zł,
2.dochody majątkowe w wysokości 2.524.494,87 zł ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości  23.695.829,36 zł, z tego:
1. wydatki bieżące 14.651.321,26 zł,
2.wydatki majątkowe 9.044.508,10 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2) Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3) Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej "Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2018 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4) Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy" zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
5)  Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2.
§ 5  otrzymuje brzmienie "W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości            50.000,00 zł
2)    celową w wysokości            50.000,00 zł
     z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym."

§ 3.
§ 10 otrzymuje brzmienie  "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych              -182 559,65   zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych     - 494.600,00   zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 11."

§ 4.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§  5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr LI/277/18 (2695kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (11 kwietnia 2018, 12:32:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij