Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr L/270/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)uchwala się,
co następuje:

§ 1.
Zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/250/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 3.
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
  
 
 
  Tomasz Czajkowski
  Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
  
 
 
 
Uzasadnienie
Na podstawie art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2017 r. poz.1785 ) art.6 ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017 r. poz.1892 ) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ) Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego.
 
Przyczyną zmiany załącznika nr 2 tj. wzoru deklaracji  na podatek od nieruchomości jest pomyłka pisarska w dotychczasowym zatwierdzonym wzorze polegająca na błędnym wskazaniu w części D deklaracji tytule kolumny trzeciej, że stawka podatku wynika z „Uchwały Rady Gminy Bobrowo” podczas gdy prawidłowy zapis winien brzmieć „Uchwały Rady Gminy Wąpielsk”.
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Deklaracja (77kB) word
Uchwała (2145kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 marca 2018, 14:06:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (20 marca 2018, 14:23:54)
Zmieniono: Zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij