Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XLIII/229/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 sierpnia 2017


zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579,1948, Dz.U.z 2017 r.poz.730,935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257,1454 z 2017 r.poz.60,191,659,933,935,1089).Rada Gminy Wąpielsk
 uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
       uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:
       Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.     
       Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r.  
       Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20.marca.2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29.marca.2017 r. 
       Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r.
       Uchwałą Nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2017 r.
       Uchwałą Nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 36A/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2017 r.
       wprowadza się następujące zmiany:   
     1. §1 otrzymuje brzmienie:
         Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 18.298.545,35 zł,
         z tego:
         -dochody bieżące w kwocie      16.216.083,32 zł,
         -dochody majątkowe w kwocie  2.082.462,03 zł 
           zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
    2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
         Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości  23.601.293,17 zł z tego
            -wydatki bieżące w kwocie     14.829.173,29 zł,
            -wydatki majątkowe w kwocie 8.772.119,88 zł.
        zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.
Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.
Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2017 r", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§4.
Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 Uchwały budżetowej "Dotacje udzielone z budżetu Gminy", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§5.
Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§6.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszej uchwały.

§7.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uchwała nr XLIII/229/17 (2813kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 września 2017, 12:12:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij