Uchwała nr XXXIII/166/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2016zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy w Wąpielsku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2026Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

Uchwała nr XXXIII/166/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016


zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy w Wąpielsku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2026

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy w Wąpielsku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2026
 
            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).
 
Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadzić zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2026 zmienionej:
 
       Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
       Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
       Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
       Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
       Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27  kwietnia 2012 r.
       Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
       Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
       Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
       Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
       Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
       Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
       Uchwałą Nr XXXVI/127/14 z dnia 27 marca 2014 r.
       Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
       Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
       Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.
       Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
       Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
       Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.
       Uchwałą Nr XII/47/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
       Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
       Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
       Uchwałą Nr XIV/50/15 z dnia 8 września 2015 r.
       Uchwałą Nr XV/55/15 z dnia 30 września 2015 r.
       Uchwałą Nr XVI/64/15 z dnia 28 października 2015 r.
       Uchwałą Nr XVII/74/15 z dnia 24 listopada 2015 r.
       Uchwałą Nr XVIII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
       Zarządzeniem Nr 2/2016 z 18 stycznia 2016 r.
       Uchwałą Nr XIX/85/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
       Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
       Uchwałą Nr XX/91/16 z dnia 7 marca 2016 r.
       Uchwałą Nr XXI/93/16 z dnia 30 marca 2016 r.
       Zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
       Uchwałą Nr XII/105/16 z dnia 28  kwietnia 2016 r.
       Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
       Uchwałą Nr XXIV/115/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.
       Uchwałą Nr XXV/118/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
       Uchwałą Nr XXVII/130/16 z dnia 28 lipca 2016 r.
       Uchwałą Nr XXIX/141/16 z dnia 14 września 2016 r.
       Uchwałą Nr XXX/144/16 z dnia 13 października 2016 r.
       Uchwałą Nr XXXI/149/16 z dnia 8 listopada 2016 r.
       Uchwałą Nr XXXII/155/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
       Uchwałą Nr XXXIII/164/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
 
       przyjąć zmiany wydane z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2.
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej Uchwały.
 
§ 3.
1.  Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 
Uchwała nr XXXIII/166/16 (5345kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:27:09)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (9 stycznia 2017, 08:08:37)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161