Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XVII/71/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez Wójta Gminy związanych z zakupem nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r poz. 1515)Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na podjęcie działań przez Wójta Gminy Wąpielsk związanych z zakupem nieruchomości położonej w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk, części działek nr 617/1 o pow. 0,0120 ha i nr 620 o pow. 0,0174 ha do kwoty 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i przekazania jej do gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 

Uchwała nr 71/15 (294kB) pdf
 
Uzasadnienie
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.                         Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Radziki Duże, gmina Wapielsk, części działek nr 617/1 o pow. 0,0120 ha i nr 620 o pow. 0,0174 ha jest niezbędna w związku z planowanym remontem drogi gminnej i zmianą jej nawierzchni. Droga, w miejscu, w którym styka się z przedmiotowymi działkami, jest kręta i wymaga wyprostowania pasa drogowego. W wyniku zakupu przedmiotowych działek i włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości, droga będzie spełniać wymogi zawarte w obowiazujących przepisach prawnych.
            Wobec powyzszego podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 10:29:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij