Uchwała nr XII/49/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego.Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały /M.P. Nr 79 poz.846/

Uchwała nr XII/49/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały /M.P. Nr 79 poz.846/Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r jako podstawa do obliczania podatku leśnego z kwoty 147,28 zł za 1m3 drewna do kwoty 141,20 zł za 1m3.
.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr XII/49/07 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:18:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2115