Uchwała nr III/12/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 30 grudnia 2014w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Zgromadzenia Związku Gmin RypińskichNa podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072)

Uchwała nr III/12/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072)Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Wyznacza się przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich w osobach:
 
1.  Górski Dariusz
2.  Krajewski Dariusz
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Uzasadnienie
 
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest przedstawicielem gminy,
w związku gmin automatycznie, natomiast pozostałych przedstawicieli do zgromadzenia związku wybiera Rada Gminy.

Uchwała Nr III/12/14 (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2015, 11:11:56)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (9 stycznia 2015, 11:39:55)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 453