Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwała nr XXXII/145/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r, poa.594 i poz.583/ w związku z art. 8 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 poz. 613 , Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475,z 2011 r Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654,Nr 171,poz.1016,Nr 232, poz.1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r (M.P. z 2013 r poz. 812).Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§  1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
    1.Od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
      a/  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                             -    525,00 zł
      b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                   -    735,00 zł
      c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                           -    945,00 zł
 
     2.. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ nie mniej  niż 12 t do mniej niż 15 t                                                -       650,00 zł
          o liczbie osi – dwie   
                                                                                                                     
       b/ nie mniej niż 15 t                                                                           -       700,00  zł
           o liczbie osi dwie
     
       c/ nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t                                                     -     1.200,00 zł
            o liczbie osi trzy
       d/ nie mniej niż 25 t                                                                            -    1.200,00 zł
             o liczbie osi trzy
       e/ nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t                                                     -      1.200,00 zł
              o liczbie osi cztery i więcej
       f/ nie mniej niż 29 t                                                                    -           1.900,00 zł      
            o liczbie osi cztery i więcej
  3.od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
      a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 15 t
         -  o liczbie osi – dwie                                                                        -        650,00 zł
      b/ nie mniej niż 15 t                                                                               -      1.400,00 zł
         -  o liczbie osi – dwie                                                                    
      c/ nie mniej niż12 t mniej niż 25 t                                                       -       1.700,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                             
      d/ nie mniej niż 25 t                                                                                -     1.800,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                               
      e/ nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t                                                     -       1 .850,00 zł
        - o liczbie osi cztery i więcej                                                                               
      f/ mniej niż 29 t                                                                                        -    2.700,00 zł
        - o liczbie osi  cztery i więcej                                                             
    
     4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
          a/ nie mniej niż 3,5 t poniżej 12 t                                                      - 1.200 ,00zł
     5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :
 
     a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 31 t                                                         -   1.200,00 zł
        - o liczbie osi dwie                                                                                
     b/ nie mniej niż31 t                                                                                -   1.600,00 zł
        - o liczbie osi dwie                                                                             
     c/ nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t                                                          -  1.400,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                
    d/ mniej niż 40 t                                                                                       -  1.900,00 zł
      - o liczbie osi trzy                                                                               
 
     6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 31 t
         o liczbie osi  dwie                                                                             -    1.200,00-zł
     b/ nie mniej niż31  t                                                                     -   2.200,00 zł          -              o liczbie osi  dwie                                                                             
     c/ nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t                                                       -     1.900,00 zl
       - o liczbie osi trzy                                                                                   
     d/ nie mniej niż 40 t                                                                             -     2.800,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                
    7. od    przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
       -  od 7 t i poniżej 12 t                                                                       -      1.200,00 zł
    8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem   pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
        równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
    a/ nie mniej niż  12 t  :
       -  o liczbie osi jedna                                                                           -     500,00 zł
    b/ nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t                                                      -      700,00 zł
       -  o liczbie osi dwie                                                                      
    c/ nie mniej niż 33 t                                                                                                                                                                                     
       - o liczbie osi  dwie                                                                          -     1.300,00 zł
    d/nie mniej niż 12 t                          
        o liczbie osi trzy                                                                            -         1.200,00 zł
   
   9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a/ nie mniej niż 12 t
         o liczbie osi jedna                                                                          -          650,00 zł
     b/ nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t
         o jednej  osi dwie                                                                                         1.000,00 zł
     c/ nie  mniej niż 33 t
        o liczbie osi dwie                                                                               -     1.800,00 zł
     d/ nie mniej niż 12 t
        o liczbie osi trzy                                                                               -      1.500,00 zł
  10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
     a/ mniej niż 30 miejsc                                                                            -    1.200,00 zł
     b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                        -    1.600,00 zł
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XXII/ 95 /12 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2012 roku
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku..
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzesław Listkowski
  Uchwała Nr XXXII/145/13 (201kB) pdf
________________________________________
 
 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L. 368 z 17.12.1992),
2/ dyrektywy 199962/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2013, 12:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij