Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO URZĘDU GMINY WĄPIELSK ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 26 stycznia 2018  14:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączniku 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW
DO URZĘDU GMINY WĄPIELSK ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Wszyscy wykonawcy
Zamawiający:

Nazwa: Gmina Wąpielsk
Adres: 87-337 Wąpielsk, Wąpielsk 20
NIP: 892 148 26 82

Zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) Urząd Gminy Wąpielsk zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę tuszy i tonerów do Urzędu Gminy Wąpielsk oraz jednostek podległych:
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Wąpielsk 59D, 87-337 Wąpielsk,
-Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk.
-Szkoły podstawowej im Stanisława Staszica w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk 114
-Szkoła Podstawowa w Długiem, Długie 70, 87-337 Wąpielsk
-Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym, Półwiesk Mały 37, 87-337 Wąpielsk
-Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych, Radziki Duże 9b, 87-337 Wąpielsk
-Gimnazjum w Radzikach Dużych, Radziki Duże 9, 87-337 Wąpielsk

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów w okresie od 1 lutego 2018r. do
31 grudnia 2018r. Przewidywane ilości przedstawione są w szczegółowych istotnych warunkach zamówienia w załączniku nr 1 Ilości te oraz zakres mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
Dostawy na wskazane miejsce na adres Zamawiającego Urzędu Gminy Wąpielsk i jednostek podległych odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych w formie pisemnej lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Wąpielsk, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw.
Wykonawca dostarczy zamówione tusze i tonery, swoim transportem, w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia drogą mailową. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub jednostek podległych wskazanych w zapytaniu ofertowym, w godz. 8:00 - 15:00 w dniach poniedziałek - piątek. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego zabrania z Urzędu oraz jednostek podległych zużytych pojemników po tuszach i tonerach.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wzorem umowy załączonym do zapytania ofertowego.


2. Kryterium wyboru oferty: 
Przyjętym kryterium wyboru oferty jest - cena - 100%.
Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę jakość proponowanych materiałów !!!
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.

3. Zapłata za wykonane zamówienia
Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk nr 96/2016 z dnia 8 grudnia 2016r w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Wąpielsk Faktury powinny zawierać następujące dane identyfikacyjne nabywcy wg wzoru:
Nabywca: Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk,
NIP: 892 148 26 82
Odbiorca: Nazwa i adres jednostki organizacyjnej.
Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wystawionej faktury.

4. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Informatyk Urzędu Gminy Wąpielsk Jacek Żywocki - tel. 511 434 097 adres email it@wapielsk.pl

5. Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: „OFERTA NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO URZĘDU GMINY WĄPIELSK ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 26 stycznia 2018r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk – (sekretariat, pokój nr 7) lub przesłać na adres em@il it@wapielsk.pl
 
7. Do oferty należy załączyć:
Załącznik nr 1 - Wypełnioną Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – Wypełniony formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (110kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy (116kB) word
Wzór Umowy (43kB) word
Wynik postępowania (23kB) word

Opublikował: Jacek Żywocki (18 stycznia 2018, 15:32:49)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (6 lutego 2018, 14:15:57)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij