Strona główna   >  Aktualności

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Wąpielsk

22.11.2018

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY WĄPIELSK
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 roku o godz. 14:00 II Sesję Rady Gminy Wąpielsk, która odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku.
 
Proponowany porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów:
a) przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy Wąpielsk odbytej w dniu 16 października 2018 r.,
b) przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wąpielsk odbytej w dniu 20.11.2018 r.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania   i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2019 rok.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie  średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2019 rok.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów  Gminy Wąpielsk.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąpielsk.
13.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
14.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania nowego Statutu Gminy Wąpielsk
18.  Sprawozdania i informacje:
a)      Wójta Gminy Wąpielsk o pracy w okresie między sesjami,
b)      Przewodniczącego Rady Gminy Wąpielsk,
c)      Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk,
d)      Sprawozdanie z wykonania uchwał,
e)      odczytanie pism, które wpłynęły do Rady Gminy Wąpielsk.
19.  Wolne wnioski i informacje.
20.  Zapytania i interpelacje.
21.  Zakończenie sesji.

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Wąpielsk (853kB) pdf

Wytworzył: Tomasz Czajkowski - Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk (22 listopada 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 listopada 2018, 08:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij