Strona główna   >  Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk

21.07.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK

z dnia 21 lipca 2017 roku

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 37, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 , z pózn. zm.)

zawiadamiam


strony postępowania, iż w dniu 24.09.2015 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „RADZIKI 5”.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wąpielsk, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ w Bydgoszczy).

Ponieważ planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, po zasięgnięciu opinii RDOŚ w Bydgoszczy zostało wydane przez Wójta Gminy Wąpielsk w dniu 23.10.2015 r. postanowienie nakładające przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania Inwestor sporządził raport oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy raport w trakcie procedury administracyjnej został uzupełniony w dniach 17.03.2017 r., 30.06.2017 r. oraz 12.07.2017 r.

Mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4242.80.2017.PP.4 uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia, a także wprowadzone uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przystąpiono ponownie do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędna dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz 800 do godz. 1500, a także pocztą elektroniczną na adres: ug@wapielsk.pl, w terminie od 24 lipca 2017 r. do23 sierpnia 2017 r.

W myśl art. 35 wyżej w/w ustawy r. wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski i uwagi wniesione przez społeczeństwo w trybie niniejszej procedury, będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Wąpielsk przy podejmowaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Radziki Duże, Radziki Małe, Kupno oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk - http://www.bip.wapielsk.eu/ oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 lipca 2017 roku (650kB) pdf


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (21 lipca 2017)
Opublikował: Jacek Żywocki (24 lipca 2017, 13:16:41)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (24 lipca 2017, 14:10:44)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 140

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij